วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2556
Edit Album Re-Order the Album Images

อบรม

"เรื่องการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน" ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ

 • 25560221_nsm_001.jpg
 • 25560221_nsm_002.jpg
 • 25560221_nsm_003.jpg
 • 25560221_nsm_004.jpg
 • 25560221_nsm_005.jpg
 • 25560221_nsm_006.jpg
 • 25560221_nsm_007.jpg
 • 25560221_nsm_008.jpg
 • 25560221_nsm_009.jpg
 • 25560221_nsm_010.jpg
 • 25560221_nsm_011.jpg
 • 25560221_nsm_012.jpg
 • 25560221_nsm_013.jpg
 • 25560221_nsm_014.jpg
 • 25560221_nsm_015.jpg
 • 25560221_nsm_016.jpg
 • 25560221_nsm_017.jpg
 • 25560221_nsm_018.jpg
 • 25560221_nsm_019.jpg
 • 25560221_nsm_020.jpg
 • 25560221_nsm_021.jpg
 • 25560221_nsm_022.jpg
 • 25560221_nsm_024.jpg
 • 25560221_nsm_025.jpg
 • 25560221_nsm_026.jpg
 • 25560221_nsm_028.jpg
 • 25560221_nsm_029.jpg
 • 25560221_nsm_030.jpg
 • 25560221_nsm_031.jpg
 • 25560221_nsm_032.jpg
 • 25560221_nsm_033.jpg
 • 25560221_nsm_034.jpg
 • 25560221_nsm_035.jpg
 • 25560221_nsm_036.jpg
 • 25560221_nsm_037.jpg
 • 25560221_nsm_038.jpg